Dotacja na kapitał obrotowy

Projekt
Dotacja na kapitał obrotowy dla ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowany efekt
Utrzymanie działalności gospodarczej przez 3 miesiące w okresie 01.07.2020-30.09.2020.

Wartość projektu: 220 979,31 PLN
Kwota dofinansowana: 220 979,31 PLN