III Konferencja „Praktyczne aspekty zarządzanie jednostką ochrony zdrowia”