IV Konferencja Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych. Technologie. Jakość. Zarządzanie