Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia

– konferencja STOMOZ i OPM