Szpital XXI wieku – planowanie, projektowanie, budowa, działalność