VII Konferencja Perspektywy Rozwoju Laboratoriów Badawczych